Zverejňovanie 2022 - Zmluvy

pdfDodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi249.71 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie na činnosť CVČ - CZŠ s MŠ sv. Faustíny364.38 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie - DHZ Smilno300.51 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie - OŠK Smilno299.27 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie - PATRIA Smilno299.11 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie - ZO JDS Smilno299.28 KB

pdfPríloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu253.7 KB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov - JD Ján Banas343.66 KB

pdfZmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena215.38 KB

pdfZmluva č. 1422346 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR543.48 KB

pdfZmluva o dielo č. 202205271 - SAGANSPORT s.r.o.882.89 KB
pdfProtokol o prevzatí staveniska - SAGANSPORT s.r.o.260.99 KB

pdfDohoda o použití účtu obce299.43 KB - ZO JDS Smilno