Zverejňovanie 2017 - Zmluvy

ZMLUVY A DOHODY

pdfZmluva o poskytnutí fin. dotácie pre ZO JDS na rok 2017283.71 KB

pdfZmluva o poskytnutí fin. dotácie pre OŠK na rok 2017283.23 KB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie pre OŠK na rok 2017278.64 KB

pdfZmluva o poskytnutí fin. dotácie pre DHZ na rok 2017282.83 KB

 pdfZmluva č. Z20171858 Z112.18 KB

pdfKúpna zmluva Nz 4753/2017292.7 KB

pdfZmluva o pripojení VSD512.95 KB

pdfZmluva o spolufin. CVČ - plaváreň BJ - 2017238.51 KB

pdfKúpna zmluva č. 02/02/2017142.74 KB

pdfZmluva Torno, s.r.o.277.44 KB

pdfDohoda č. 26 §52a 2017 NP PZ V AOTP-2/BJ1.51 MB

pdfDohoda č. 55 §50j NS 20171.12 MB

pdfZmluva č. 1017 6360 2017326.9 KB

pdfZmluva č. 1008 6360 2017408.89 KB

pdfZmluva č. 147537 - DPO SR511.04 KB

pdfZmluva o dielo č. ZoD 2017 GB 01 005 cesta valal1.09 MB

pdfZmluva č. 530/2017/OK - PSK573.2 KB

pdfZmluva o grantovom účte Prima banka128.3 KB

pdfDodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Smilno362.41 KB

pdfZmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov a príspevku na stravovanie199.37 KB

pdfDohoda č. 11 50j NS 2017 NP PZ VAOTP 3980.15 KB

 pdfZámenná zmluva z 21.11.2017392.54 KB
 pdfPotvrdenie o zverejnení zámennej zmluvy76.4 KB

pdfDohoda č. 17/34/010/174 ÚPSVaR254.64 KB

pdfDohoda č. 17/34/012/122 ÚPSVaR170.54 KB

pdfZmluva o audite za rok 2016, zverej. 19.12.2017242.15 KB