Úradná tabuľa

Zverejnenie

pdfZámer odpredaja pozemkov - 5.10.2021295.62 KB

 

Dokumenty obce

  pdfŠTATÚT OBCE SMILNO od 28.9.2019425.79 KB

 pdfRokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Smilno 1.32 MB

pdfRegistratúrny poriadok581.7 KB
pdfRegistratúrny plán411.96 KB

pdfŠtatút kronikára obce Smilno232.48 KB

pdfZapojenie obce Smilno do projektu DCOM264.83 KB

 

HOSPODÁRENIE OBCE

pdfZáverečný účet obce Smilno za rok 2014530.36 KB
pdfKonsolidovaná výročná správa obce za rok 2014939.46 KB

pdfZáverečný účet obce Smilno za rok 2015802.17 KB
pdfKonsolidovaná výročná správa obce Smilno za rok 2015912.59 KB

pdfZáverečný účet obce Smilno za rok 2016708.3 KB
pdfKonsolidovaná výročná správa obce Smilno za rok 20161.03 MB

pdfZáverečný účet obce Smilno za rok 2017717.94 KB
pdfKonsolidovaná výročná správ obce Smilno za rok 20171.03 MB

pdfZáverečný účet obce Smilno za rok 2018141.38 KB 
pdfVýročná správa obce Smilno za rok 2018183.5 KB

pdfZáverečný účet obce Smilno za rok 20191.11 MB
pdfKonsolidovaná výročná správa obce Smilno za rok 2019183.26 KB

pdfZáverečný účet obce Smilno za rok 20201.29 MB
pdfKonsolidovaná výročná správa obce Smilno za rok 2020 1.19 MB

POVODŇOVÝ PLÁN

pdfPovodňový plán obce Smilno 1.51 MB
pdfPrílohy k povodňovému plánu5.02 MB
pdfPomocná dokumentácia260.8 KB

 

ZVEREJNENIE

 pdfPlán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2018129.3 KB

pdfOznámenie o začatí kontroly I. polrok 201867.73 KB

pdfOznámenie o začatí kontroly II. polrok 201865.08 KB

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019741.06 KB

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019763.18 KB

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020294.9 KB

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020365.77 KB

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021359.98 KB

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021177.82 KB

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022163.34 KB

 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2016 -2020

 

Program rozvoja obce Smilno na roky 2015 -2022

pdfProgram rozvoja obce Smilno na roky 2015 - 20222.4 MB