Lesohospodárske spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Smilno

Lesohospodárske spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Smilno

 

pdfVÝBOR LHS - PS Smilno od 24.9.2022280.8 KB

pdfZoznam podielnikov - známych k 31.12.202180.82 KB

pdfZoznam podielnikov - neznámych k 31.12.202165.67 KB

pdfZmluva o pozemkovom spoločenstve432.6 KB

pdfZoznam parciel LHS Smilno73.55 KB

pdfUsmernenie pre lesné spoločenstvá409.83 KB