Džvirnik Smilno, Lesné pozemkové spoločenstvo komposesorát

"Džvirnik" Smilno, Lesné pozemkové spoločenstvo komposesorát