Spoločenská kronika

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

 

 

ROK 2020

NARODILI SA:

UZAVRELI MANŽELSTVO:

OPUSTILI NÁS:

ROK 2019

NARODILI SA:

UZAVRELI MANŽELSTVO:

OPUSTILI NÁS:

ROK 2018

NARODILI SA:

UZAVRELI MANŽELSTVO:

OPUSTILI NÁS:

ROK 2017

NARODILI SA:

UZAVRELI MANŽELSTVO:

OPUSTILI NÁS:

ROK 2016

NARODILI SA:

UZAVRELI MANŽELSTVO:

OPUSTILI NÁS:

ROK 2015