Zverejňovanie 2021 - Zmluvy

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 24.1.2021820.26 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 7.2.2021804.35 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 14.2.2021835.69 KB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o nebezpečnom odpade329.05 KB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke - ŠÚ SR - SODB200.76 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 6.3.2021439.8 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 14.3.2021439.89 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 21.3.2021439.86 KB

pdfDohoda č. 20/34/010/57 ÚPSVaR470.53 KB

pdfZamestnávateľská zmluva - NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.697.3 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 28.3.2021439.86 KB

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021 447.8 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 3.4.2021439.89 KB