Lesohospodárske spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Smilno

PONUKA NA PREDAJ LESNÝCH POZEMKOV

pdfPonuka k odpredaju lesných pozemkov 22.11.2023160.34 KB

 

 

Lesohospodárske spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Smilno

 

pdfVÝBOR LHS - PS Smilno od 24.9.2022280.8 KB

pdfZoznam podielnikov - známych k 31.12.202180.82 KB

pdfZoznam podielnikov - neznámych k 31.12.202165.67 KB

pdfZmluva o pozemkovom spoločenstve432.6 KB

pdfZoznam parciel LHS Smilno73.55 KB

pdfUsmernenie pre lesné spoločenstvá409.83 KB

pdfZmluva č. 94841-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov - PPA163.05 KB