Vývoz nebezpečného odpadu 12.8.2021

Vážení občania,

spoločnosť FÚRA s.r.o. oznamuje,
že dňa 12.8.2021  v čase od 7:30-8:30 hod.

bude uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu.

Nebezpečný odpad je potrebné priviezť na zberné miesto pred budovu kultúrneho domu. Pri odovzdaní odpadu je potrebné preukázať sa občianskym preukazom pracovníkovi FÚRA s.r.o.

nebezpecny odpad