Testovanie 18.4.2021

Testovanie obyvateľstva na prítomnosť COVID19 

 18.4.2021 

Počet testovaných osôb: 181

Počet pozitívnych osôb: 0