Testovanie 11.4.2021

Testovanie obyvateľstva na prítomnosť COVID19 11.4.2021

Výsledok: 180 otestovaných osôb, z toho 3 pozitívne.