Veľkokapacitný kontajner!!!

OZNAM

Vážení občania,
na predajnom mieste v našej obci je pristavený veľkokapacitný kontajner
určený na objemné odpady z domácností.

Prosíme Vás, aby ste doň nedávali drevený odpad.
Na drevený odpad je pristavená obecná vlečka.

Ďakujeme.

kontajner