Usmernenie Hlavného hygienika a ÚVZ SR

Prosíme, venujte pozornosť nasledujúcim dokumentom

vydaným Hlavným hygienikom SR a Úradom verejného zdravotníctva SR
v súvislosti s koronavirusom 2019-nCoV

pdfUzatvorenie prevádzok, režimové opatrenia pre otvorené prevádzky226.65 KB

pdfUsmernenie Hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV8.12 MBpdfVerejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí1.63 MB

pdfVerejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí2.74 MB