24. zasadnutie OZ 8.12.2018

Starosta obce Smilno zvoláva

24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smilne,

ktoré sa bude konať dňa 8.12.2018 o 16:00 hod.

v salóniku Kultúrneho domu v Smilne

Program zasadnutia: pdfPozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smilne27.01 KB