Predaj lesných pozemkov - PONUKA

Lesohospodárske spoločenstvo pozemkové spoločenstvo Smilno oznamuje svojim podielnikom, že v ponuke je na predaj časť lesných pozemkov ako je uvedené v tomto dokumente.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok