3. stretnutie v rámci projektu v programe Interreg

Informácia o aktuálnom stretnutí so zástupcami z Gminy Dubiecko v Smilne môžete nájsť na plagáte zverejnenom na web stránke Dubiecka:

http://www.dubiecko.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=116&dzialy=116&akcja=artykul&artykul=604