Odkrytý kríž 5. 3. 2017

Oznamujeme, že nastala zmena v čase začiatku divadelného predstavenia,

ktoré sa začne dňa 5.3.2017 o 15:30 hod.

Plagát kríž zmena